(0)
I alt: 0 DKK


Se kurv

Handelsbetingelser

 

1. Aftaleindgåelse

1.1. Følgende standardbetingelser finder anvendelse ved køb af varer og tjenesteydelser via www.JustDeal.dk og den tilknyttede app. der begge ejes af JustDeal.dk IVS, Gl.Ålborgvej 12, 8830 Tjele. CVR: 39747782, idet følgende benævnt ”JustDeal”.

1.2. Det er samarbejdspartneren – og ikke JustDeal - der leverer varer og/eller tjenesteydelser, via et værdibevis eller en ordrebekræftelse (kvittering), som kunden købet på JustDeals website. JustDeal er derfor alene formidler af tilbud mellem kunden og JustDeals samarbejdspartner, i det følgende benævnt ”samarbejdspartneren”.

1.3. Kunden skal være være fyldt 18 år for at handle på websitet og i app’en. Kunden accepterer samtidig disse handelsbetingelser samt virksomhedens cookie og privatlivspolitik.

1.4. Iht. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge gøres der opmærksom på, at kunden efter nærmere betingelser har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner.

 

 

2. Køb af varer eller tjenesteydelser

2.1. Kunden bestiller en vare eller tjenesteydelse online via  www.justdeal.dk eller den affilierede app.

2.2. Når der afgives bestilling afgiver kunden navn, adresse, e-mail og betalingskortoplysninger. Alle disse oplysninger behandles efter JustDeals privatlivspolitik.

2.3. Kunden modtager et værdibevis til en samarbejdspartner, når købet er gennemført. Værdibeviset sendes pr. e-mail til kunden. JustDeal eller vores samarbejdspartner er ikke ansvarlig for, at kunden har afgivet forkert e-mailadresse eller lignende, så værdibeviset ikke kan leveres til den indtastede e-mailadresse. Kunden skal straks kontakte JustDeals kundeservice@justdeal.dk, hvis et købt værdibevis ikke er leveret.

2.4. Såfremt kunden logger ind med sin e-mail og kode på app’en vil ordren være tilgængelig og værdibeviset kan tillige indløses af kunden hos samarbejdspartneren via kundens swipe.

2.5. Gyldighedsperioden for værdibeviset er angivet på beviset, og oplyses ligeledes på hjemmesiden forud for bestilling. Fremgår gyldighedsperioden ikke af værdibeviset, er værdibeviset gyldig i 3 år fra datoen for modtagelsen. I det tilfælde, hvor værdibeviset vedrører en tidsbegrænset vare/ tjenesteydelse, herunder et arrangement eller lignende, vil værdikuponens gyldighed dog anses for at være begrænset til den specifikke dato.

2.6. JustDeal.dk refunderer ikke ubrugte værdibeviser.

2.7. Det er ikke tilladt at kopiere værdikuponerne. Ved tilfælde af mistanke om kopiering forbeholder JustDeal.dk sig ret til at videregive relevante oplysninger til den eller de respektive samarbejdspartnere. Ydermere vil mistanke omkring svindel fra individer eller virksomheder føre til politianmeldelse.

2.8. Har kunden indgået en aftale med en samarbejdspartner om køb af en vare, der skal leveres direkte til kunden, modtager kunden en ordrebekræftelse på, at købet er gennemført.

2.9. Det er kundens ansvar at sikre sig, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med den afgivne bestilling. Såfremt der er uoverensstemmelser, skal kunden hurtigst muligt rette henvendelse til JustDeal eller samarbejdspartnerens kundeservice enten pr. e-mail eller telefon. Kontaktoplysningerne fremgår af fanen ”kontakt”.

 

3. Betaling og prisoplysninger

3.1. Al salg som sker via JustDeal.dk er i danske kroner, benævnt ”DKK” og inkl. moms. JustDeal påtager sig intet ansvar for, om samarbejdspartnerens prisoplysninger er korrekte, herunder oplysninger om førpris/normalpris, besparelser mv.

3.2 Ved køb af værdibeviser er følgende kort mulige at benytte; VISA/Dankort, VISA Electron, Dankort, Mastercard. Ved kreditkortbetaling tillægges der intet gebyr. Via hjemmesiden kan der også betales med Mobilepay.

3.3 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

3.4 Betalingen trækkes straks på kundens betalingskort, når kunden har gennemført sin bestilling. Købet er først gennemført, når JustDeal har registreret betalingen.

3.5. Ved en enhver transaktion pålægges et administrationsgebyr på 3,25 kr. af det samlede beløb, som dækker JustDeals omkostninger til kundeservice. Beløbet vil fremgå af den samlede pris inden endelig betaling.

3.6. Når betalingen er gennemført modtager kunden værdibeviset pr. e-mail eller en ordrebekræftelse pr. e-mail.

 

4. Levering

4.1. Værdibeviset leveres pr. e-mail i umiddelbar tilknytning til købets gennemførelse.

4.2. Vedrører købet en vare, gælder samarbejdspartnerens leveringsbetingelser.

4.3. Er vareleveringen forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke JustDeal, kan JustDeal ikke stilles til ansvar for forsinkelsen, og kunden skal derfor rette direkte henvendelse til samarbejdspartneren.

4.4. Er dit værdbevis forsinket skal kunden hurtigst muligt tage kontakt til JustDeals kundeservice.

 

5. Fortrydelsesret

5.1 Iht. dansk ret har kunden 14 dages fuld fortrydelsesret. Fristen regnes fsva værdibeviser fra den dag linket til værdibeviset modtages på e-mail, medmindre værdibevisets gyldighedsperiode ligger indenfor 14 dage efter købet. I så fald accepterer kunden, at der ikke er fortrydelsesret.

5.2. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende efter indløsning af værdibeviset hos samarbejdspartnerne af JustDeal.dk

5.3. Har kunden endnu ikke indløst sit værdibevis, udnytter kunden sin 14 dages fortrydelsesret ved at give JustDeal meddelelse herom pr. e-mail. E-mailen skal være afsendt inden for 14 dage fra kunden har modtaget værdibeviset pr. mail. Kunden skal desuden returnere værdibeviset pr. e-mail til kundeservice@justdeal.dk inden for 14 dage efter, kunden har givet meddelelse om, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Det er vigtigt, at kunden gemmer den afsendte e-mail med angivelse af dato som bevis for, at kunden rettidigt har givet meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten og returneret værdibeviset.

5.4. Kunden har ikke fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til bl.a. nedenstående ydelser i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2:

  • persontransport, fx rejser med fly, bus, tog, taxi mv.
  • indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus
  • pakkerejser, jf. afsnittet “Særligt om pakkerejser“
  • forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering),
  • fritidstilbud, fx biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, sportsstævner mv.,

Dette er dog betinget af, at det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den aftalte begivenhed skal finde sted. Efter benyttelse af værdibeviset på f.eks. rejsearrangørens hjemmeside eller efter fuldførelse af booking kan fortrydelsesretten heller ikke gøres gældende.

5.5. Fortrydes købet af en vare inden fortrydelsesfristens udløb skal kunden give samarbejdspartneren meddelelse om, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Kunden skal sende varen retur til afsenderadressen inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse til samarbejdspartneren om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Vi anbefaler, at kunden returnerer sin vare med track & trace, så kunden kan dokumentere afsendelse og modtagelse. Det er vigtigt, at kunden modtager en kvittering fra forsendelsesstedet om, at kunden har tilbagesendt varen inden for de 14 dage i tilfælde af, at der opstår forsinkelser med leveringen. Varen skal returneres i original emballage.

5.6. Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelsen, at returneringen lever op til betingelserne ovenfor, og herefter tilbagebetaler JustDeal værdien af det købte til kunden. Værdien er den pris, kunden betalte for varen, eksklusiv leveringsomkostninger og administrationsgebyr. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling.

5.7. Tilbagebetaling sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet.

5.8. Ønsker kunden at udnytte fortrydelsesretten, betaler kunden selv eventuelle returneringsomkostninger for forsendelsen.

5.9. Særligt om pakkerejser gælder følgende. En pakkerejse forstås som en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren  udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

1. Transport

2. Indkvartering

3. Anden turistmæssig ydelser, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

5.10. Har kunden booket sit ophold/rejse hos hotellet/rejsearrangøren henviser vi til hotellet/rejsearrangørens til enhver tid gældende ændrings- og afbestillingsregler.

5.11. Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Pas skal som udgangspunkt være gyldigt 6 måneder efter hjemkomstdato. Udenlandske statsborgere skal kontakte deres respektive ambassader, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. JustDeal kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for kunden. Kunden skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere/rejsearrangører, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse.

5.12. Hverken JustDeal eller samarbejdspartnere er ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Kunden skal holde sig orienteret hos rejsebureauets lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt.

5.13. Møder kunden ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister kunden retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. JustDeal er ligeledes uden ansvar for, om kunden, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

5.14. Kunden bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.

5.15. JustDeal og samarbejdspartnere har ret til at ændre eller aflyse rejsen og kunderne vil blive informere uden ugrundet ophold herom.

5.16. JustDeal forbeholder sig ret til:

  • at foretage ændringer af flyafgang eller check ind/ud på destinationen, eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.
  • at aflyse, hvis aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum.

5.17. JustDeal anbefaler, at kunden har en rejseforsikring eller tilkøber sig én.

 

6. Klager

6.1. Klager over JustDeals og samarbejdspartneres håndtering af reklamationer kan indgives til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby (www.forbrug.dk), såfremt betingelserne herfor er opfyldt

6.2. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal kunden angive annoncørens e-mail adresse.

 

7. Gavekort

7.1 På ovenstående - og ovennævnte hjemmeside, er der mulighed for at købe gavekort, som kan benyttes til køb af værdibeviser på hjemmesiden.

7.2 Gavekort kan købes online via hjemmesiden JustDeal.dk.

7.3 Gavekortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsen, dvs. fra den dato kunden modtager det pr. e-mail eller pr. post.

7.4 Gavekortet fremsendes til den oplyste email-adresse umiddelbart efter køb på JustDeal.dk. Ved modtagelse af gavekortet indeholder hvert gavekort en unik gavekortskode. Den unikke kode skal benyttes, når gavekortet indløses på hjemmesiden eller appen.

7.5 Ved køb af gavekort er det muligt at benytte det pågældende gavekort ved køb af værdikuponer for andre beløb, end den pålydende værdi for det pågældende gavekort. Hvis en værdikupon købes, som overstiger gavekortets værdi, så fratrækkes gavekortets værdi, og hermed betaler købere differencen. Hvis en værdikupon købes, som er mindre end gavekortets værdi, så udstedes der et nyt gavekort på det resterende beløb. Gavekortet udstedes til den e-mail adresse, der ved bestilling af værdikuponen oplyses og ikke til den oprindelige køber af selve gavekortet.

7.6 Vedkommende som har gavekortets unikke gavekortkode ihænde, kan alene indløse gavekortet.

7.7 Enhver henvendelse vedrørende gavekort, eventuelt refundering af gavekort – skal rettes mod JustDeals kundeservice.

 

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 JustDeal.dk fraskriver sig ethvert ethvert ansvar for konformiteten og kvaliteten af de varer/tjenesteydelser, som kunden modtager fra samarbejdspartneren. JustDeal er alene formidler af varer og tjenesteydelser og påtager sig intet ansvar for mangler ved varen eller tjenesteydelsen ift. kundens forventninger. Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis eller ordrebekræftelse (kvittering) giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor JustDeal ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal derfor rettes mod samarbejdspartneren.

8.2 Kunden kan ikke gøre krav gældende overfor JustDeal.dk, hvis værdikuponen ikke indløses af kunden retmæssigt og tidsmæssigt. Kunden kan heller ikke gøre krav gældende overfor JustDeal, hvis samarbejdspartneren ikke kan levere ydelsen.

8.3. Reklamations- eller erstatningskrav vedrørende varen eller indløsningen af denne, skal rettes mod samarbejdspartneren.

8.4. Vi bestræber os på, at vores hjemmeside fungerer optimalt, men kan ikke garantere herfor. JustDeal kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på kundens computersystem eller tab af data.8.5. Kunden er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. JustDeal fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

 

9. Behandling af personoplysninger

9.1 Ved køb af et værdibevis eller en vare på www.ustDeal.dk, registreres kundeoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

9.2 JustDeal.dk er i den forbindelse ansvarlig for korrekt indsamling og håndtering af data.

9.3  Ved angivelse af kundens e-mail adresse og telefonnummer i forbindelse med køb på JustDeal accepterer kunden, at JustDeal må videregive disse oplysninger til samarbejdspartneren, så denne kan levere den varer eller tjenesteydelse kunden har købt. Samarbejdspartneren er derfor selvstændig dataansvarlig, og spørgsmål og anmodninger om indsigt skal derfor rettes direkte til samarbejdspartneren. Hvis kunden ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om vedkommende hos JustDeal, skal kunden kontakte vores kundeservice. Er der registreret forkerte data, eller har kunden andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted. Kunden har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om kunden, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven.

9.4 JustDeal.dk forbeholder sig retten til at kontakte en kunde direkte, via telefon eller mail, såfremt behov for yderligere oplysninger omkring et købt tilbud af kunden.

 

10. Ændring af standardbetingelser

10.1 JustDeal.dk forbeholder sig retten, til på et hvilket som helst tidspunkt, at ændre i betingelserne. Ændringer i betingelserne, vil stå på JustDeal.dk

 

11. Lovvalg og værneting

11.1. Enhver tvist mellem JustDeal og kunden skal afgøres efter dansk ret og af retten i Aalborg.